Muhammad Ainur ROfiq

Silaturahim Para Pembina Dan Pengurus STIES Riyadlul Jannah Mojokerto Dengan Boarding Tazkia International Islamic Sekolah Malang

Silaturahim Para Pembina Dan Pengurus STIES Riyadlul Jannah Mojokerto Dengan Boarding Tazkia International Islamic Sekolah Malang

Senin, 15 Februari 2021 Sivitas Academika STIES Riyadlul Jannah Mojokerto bersilatur rahim dengan Civitas Academika Tazkia IIBS Malang. Diawali pembukaan oleh Prof. Imam Suprayogo, pengalaman oleh Abuya KH Mahfudz Syaubari dengan menyampaikan berbagai ide dan gagasan besar pendidikan dan keummatan. Dalam acara ini dihadiri sekitar 10 arah Tazkia dan 5 dari STIES Riyadlul Jannah Mojokerto. […]